Việc làm

Tên việc làm Công ty Ngành Nghề Trình độ học vấn Mức kinh nghiệm Nơi làm việc
Senior Game Producer / Studio Manager Jobseeker Programming Hồ Chí Minh
Unity Developer (Fresher) Suga Game Programmer Không kinh nghiệm Hồ Chí Minh
2D Artist JOY Entertainment 2D Animator Đại Học 0-1 năm Hồ Chí Minh
3D Game Artist JOY Entertainment 3D Modeler Đại Học 0-1 năm Hồ Chí Minh
Experienced Ruby Developer Jobseeker Mobile App Programmer
Unity 3D Developer Jobseeker Mobile App Programmer
Unity 3D (Game) Developer Jobseeker Mobile App Programmer
Senior Front-end Developer Jobseeker Mobile App Programmer
Tuyển gấp nhân viên lập trình Server Node JS Công ty Cổ phần Truyền thông Đa phương tiện Thủ Đô IT Đại Học 0-1 năm Hà Nội
Senior Back-End Developer Glass Egg Digital Media Back-end Programmer Đại Học 1-2 năm Hồ Chí Minh
Kỹ sư Game Server Tofu Games Game Programmer Đại Học 0-1 năm Hà Nội
Mobile Applications Developer Glass Egg Digital Media Mobile App Programmer Đại Học 1-2 năm Hồ Chí Minh
Mobile Game Developer Glass Egg Digital Media Mobile App Programmer Đại Học 1-2 năm Hồ Chí Minh
Senior Mobile Game Developer Glass Egg Digital Media Mobile App Programmer Đại Học 1-2 năm Hồ Chí Minh
Họa Sỹ 3D Glass Egg Digital Media 3D Modeler Chứng chỉ 1-2 năm Hồ Chí Minh
Game Developer Cty CP Giải Trí Di Động Game Programmer Đại Học 1-2 năm Hồ Chí Minh
Game Marketing Công ty CP Bạch Tuộc Số Marketing Trung cấp 2-5 năm Hồ Chí Minh
QA - Game Công ty CP Bạch Tuộc Số Testing/Quality Assurance Trung cấp 1-2 năm Hồ Chí Minh
Copywriter JOY Entertainment Marketing Đại Học 0-1 năm Hồ Chí Minh
Marketing & Biz Dev JOY Entertainment Marketing Hồ Chí Minh
Back-end Programmer JOY Entertainment Game Programmer Đại Học 0-1 năm
Producer Assistant JOY Entertainment Game Producer Đại Học 0-1 năm Hồ Chí Minh
Project Manager Cty CP Giải Trí Di Động Trên đại học 2-5 năm Hồ Chí Minh
Business Analyst Cty CP Giải Trí Di Động Business Đại Học 1-2 năm Hồ Chí Minh
Business Specialist Cty CP Giải Trí Di Động Business Đại Học 1-2 năm Hồ Chí Minh
Coordinator Cty CP Giải Trí Di Động Business Đại Học 1-2 năm Hồ Chí Minh
Game Tester Cty CP Giải Trí Di Động Game Tester Cao đẳng 1-2 năm Hồ Chí Minh
Game Operation Cty CP Giải Trí Di Động Game Producer Cao đẳng 1-2 năm Hồ Chí Minh
Game Design Cty CP Giải Trí Di Động Game Designer Đại Học 1-2 năm Hồ Chí Minh
Community Cty CP Giải Trí Di Động Game Producer Cao đẳng 1-2 năm Hồ Chí Minh
Senior Android Developer Cty CP Giải Trí Di Động Mobile App Programmer Đại Học 2-5 năm Hồ Chí Minh
iOS Developer Cty CP Giải Trí Di Động Mobile App Programmer Đại Học 1-2 năm Hồ Chí Minh
Windows Phone Developer Cty CP Giải Trí Di Động Mobile App Programmer Đại Học 1-2 năm Hồ Chí Minh
Họa Sĩ Game 2D (2D Game Artist) Cty ELISOFT 2D Animator Cao đẳng 0-1 năm Hồ Chí Minh
Business Developer Công ty CP Bạch Tuộc Số Business Cao đẳng 2-5 năm Hồ Chí Minh
Game Developer Remote Resources VN Game Programmer Đại Học 2-5 năm Hồ Chí Minh
Web Programmer JOY Entertainment Web Programmer Đại Học 0-1 năm Hồ Chí Minh
2D Artist JOY Entertainment Concept Artist Chứng chỉ 0-1 năm
Back-end Programmer JOY Entertainment Back-end Programmer Chứng chỉ 0-1 năm Hồ Chí Minh
Unity Developer Công ty CP Bạch Tuộc Số Game Programmer Cao đẳng 1-2 năm Hồ Chí Minh
Kỹ sư lập trình Game DeNA Hà Nội Game Programmer Đại Học 0-1 năm Hà Nội
Phiên dịch tiếng Trung Công ty cổ phần Giải trí Alpha Business Chứng chỉ Không kinh nghiệm Hồ Chí Minh
IT Manager Công ty cổ phần Giải trí Alpha Mobile App Programmer Đại Học 1-2 năm Hồ Chí Minh
PHP Progammer Công ty cổ phần Giải trí Alpha Mobile App Programmer Đại Học 1-2 năm Hồ Chí Minh
Game Operation Công ty cổ phần Giải trí Alpha Game Producer Cao đẳng 2-5 năm Hồ Chí Minh
SENIOR SOFTWARE ENGINEER (GAME CLIEN Công ty cổ phần VNG Mobile App Programmer Đại Học 2-5 năm Hồ Chí Minh
Server Developer Công ty CP Bạch Tuộc Số Mobile App Programmer Cao đẳng 2-5 năm Hồ Chí Minh
2D Mobile Game Artist Công ty cổ phần VMOGA 2D Animator Chứng chỉ 0-1 năm Hồ Chí Minh
Nhân viên kinh doanh game - Channeling Sale Công ty CP Bạch Tuộc Số Business Cao đẳng 2-5 năm Hồ Chí Minh
Mobile App Programmer JOY Entertainment Mobile App Programmer Đại Học 0-1 năm Hồ Chí Minh
Game Designer Công ty CP Bạch Tuộc Số Game Designer Cao đẳng 2-5 năm Hồ Chí Minh
Art & Designer Công ty CP Bạch Tuộc Số Concept Artist Cao đẳng 1-2 năm Hồ Chí Minh
Senior Flash Developer Công ty CP Bạch Tuộc Số Game Programmer Cao đẳng 1-2 năm Hồ Chí Minh
Senior Mobile Application HR Strategy Game Programmer Đại Học 5-10 năm Hồ Chí Minh
Business Development Executive Công ty cổ phần VNG Business Đại Học 2-5 năm Hồ Chí Minh
TUYỄN GAME MOBILE MARKETING VNG Corp Marketing Cao đẳng 1-2 năm Hồ Chí Minh
Tuyển lập trình viên iOS VGG Entertainment Mobile App Programmer Đại Học 1-2 năm Hà Nội
Tuyển lập trình viên .NET VGG Entertainment Mobile App Programmer Đại Học 1-2 năm Hà Nội
Phiên dịch viên tiếng Trung VGG Entertainment Business Đại Học 1-2 năm Hà Nội
2D Graphic Artist Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Giải Trí HDC 2D Animator Cao đẳng 0-1 năm Hồ Chí Minh
Lead Artist / 2D Artist / Animator Tofu Games Lead Artist Trung học phổ thông 2-5 năm Hà Nội
Frontend Game Developer (Unity) Tofu Games Game Programmer Trung học phổ thông 1-2 năm Hà Nội
Backend Game Developer Tofu Games Back-end Programmer Trung học phổ thông 1-2 năm Hà Nội
Level Game Designer Tofu Games Game Designer Trung học phổ thông Không kinh nghiệm Hà Nội
Android/iOS Developer OHM Game Programmer Đại Học 2-5 năm Hà Nội
Game Tester Goodia Việt Nam Game Tester Trung học phổ thông 1-2 năm Hồ Chí Minh
Senior Unity Game Developer JOY Entertainment Game Programmer Đại Học 2-5 năm Hà Nội
UI Designer JOY Entertainment UI Designer Đại Học 1-2 năm Hồ Chí Minh
Art Director JOY Entertainment Art Director Chứng chỉ 2-5 năm Hồ Chí Minh
3D Animator JOY Entertainment 3D Animator Chứng chỉ 0-1 năm Hồ Chí Minh
Backend Programmer Game Company Back-end Programmer Đại Học Không kinh nghiệm Hồ Chí Minh