Lập trình viên Android

Công ty:

Công ty Cổ phần Công nghệ Zonmob Việt Nam


Ngành Nghề:

IT


Trình độ học vấn:

Cao đẳng


Mức kinh nghiệm:

0-1 năm


Nơi làm việc:

Hà Nội


Hạn Nộp:

31/05/2017


Lương:

Cạnh Tranh


Ngày đăng:

11/05/2017


Lượt xem:

365


  • Phát triển ứng dụng, mini game theo yêu cầu của trưởng nhóm
  • Đã có một vài app/minigame là một lợi thế