2D Game Designer

Công ty:

HolyGame


Ngành Nghề:

Game Designer


Trình độ học vấn:

Trung học phổ thông


Mức kinh nghiệm:

Không kinh nghiệm


Nơi làm việc:

Hà Nội


Hạn Nộp:

31/01/2017


Lương:

Thoả thuận


Ngày đăng:

05/01/2017


Lượt xem:

601


Join us and get hight